Threading and Grooving Megacut 2022

Threading and Grooving Megacut 2022
Tên sản phẩm:   Threading and Grooving Megacut 2022

Mã sản phẩm:   Threading and Grooving Megacut 2022

Size:   

Hãng sản xuất:   MEGACUT

Độ cứng:   HRC35~45

Ứng dụng:   Dụng gia công tinh , bán tinh sản phẩm

Giá:   Liên hệ


Mô tả:
Threading and Grooving Megacut 2022

Threading and Grooving Megacut 2022
Chi tiết Sản Phẩm
Bảng giá
Catalogue

Threading and Grooving Megacut 2022

Sản phẩm khác
Thiết kế web bởi nina ,. ltd