Hướng dẫn sử dụng website

Qúy khách hàng chỉ cần gõ mã hàng vào cột " tìm kiếm " Mã hàng sẽ hiện lên . Ví dụ : Qúy khách cần tìm : Mũi Ta rô => Chỉ cần gõ từ : "Mũi ta rô " Lên cột tìm kiếm .

Nếu không có quý khách hàng có thể yêu liên trực tiếp qua Email : [email protected]

Qúy khách thông cảm vì điều này , vì dung lượng website có hạn chúng tôi không thể hiển thị trực tiếp nhiều mặt hàng .

Thiết kế web bởi nina ,. ltd